Pārtikas produktu kvalitātes klasteris. Sadarbības veicināšanai un eksportspējas paaugstināšanai.

2017. gada 31. janvārī Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par projekta “Pārtikas produktu kvalitātes klasteris” (nr. 3.2.1.1/16/A/002) realizāciju.

Projekta mērķis ir veicināt klastera dalībnieku un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī, tādējādi veicinot nozares un komersantu konkurētspēju. Projekta ilgums ir 48 mēneši.

Galvenie Pārtikas Produktu kvalitātes klastera darbības virzieni:

 • eksporta aktivitātes;
 • palīdzība starptautiskās sadarbības aktivitātēs (dalība kopīgajos iepirkumos, starptautiskā finansējuma piesaiste dažādiem projektiem;
 • sadarbība ar pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizācijām;
 • Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (Zaļā un Bordo karotītes) attīstība.

 

Lai iestātos Pārtikas produktu kvalitātes klasterī un saņemtu savām aktivitātēm klastera ietvaros 85% līdzfinansējumu, uzņēmumam nav jāmaksā iestāšanās maksa. Uzņēmumam jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

 • jābūt mikro, mazajam vai vidējam komersantam;
 • komersants nedrīkst atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam;
 • nedrīkst būt nodokļu parādi lielāki par 150 EUR.

 

Kā iestāties?

1) Sazinieties ar PPKK vadību (Armandu Lejas-Krūmiņu pa tālr. 67808968 vai e-pastu armands.lejas-krumins@lpuf.lv.), lai uzzinātu, kādas ir aktivitātes, kurās iespējams piedalīties un saņemt 85% finansiālu atbalstu attiecināmajiem izdevumiem.

2) Aizpildīt un parakstīt sekojošus pielikumus:

 

De minimis atbalsta saņemšana

De minimis atbalsta saņemšanai dalībai klastera aktivitātēs dalībnieks iesniedz šādus dokumentus:

 • Uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai.
 • Izdruku no Valsts ieņēmuma dienesta publiskojamo datu bāzes par VID administrēto nodokļu parāda neesamību, kas nav vecāka par 1 mēnesi.
 • Pēdējā apstiprinātā gada pārskata kopiju.

Kontakti

 • ARMANDS LEJAS-KRŪMIŅŠ, Latvijas Pārtikas produktu kvalitātes klastera vadītājs
 • Tālr. nr. + 371 67808968                    
 • E-pasts: armands.lejas-krumins@lpuf.lv
 • Adrese: Republikas laukums 2, 510. kabinets, Rīga, LV - 1981