Latvijas pārtikas nozares uzņēmumu sadarbības veicināšanas un produkcijas eksportspējas paaugstināšanas klasteris.

2017. gada 31. janvārī Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par projekta “Pārtikas produktu kvalitātes klasteris” (nr. 3.2.1.1/16/A/002) realizāciju.

Projekta mērķis ir veicināt klastera dalībnieku un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī, tādējādi veicinot nozares un komersantu konkurētspēju. Projekta ilgums ir 48 mēneši.

Galvenie Pārtikas Produktu kvalitātes klastera darbības virzieni:

  • eksporta aktivitātes;
  • palīdzība starptautiskās sadarbības aktivitātēs (dalība kopīgajos iepirkumos, starptautiskā finansējuma piesaiste dažādiem projektiem;
  • sadarbība ar pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizācijām;
  • Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (Zaļā un Bordo karotītes) attīstība.

 

Lai iestātos Pārtikas produktu kvalitātes klasterī un saņemtu savām aktivitātēm klastera ietvaros 85% līdzfinansējumu, uzņēmumam nav jāmaksā iestāšanās maksa. Uzņēmumam jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

  • jābūt mikro, mazajam vai vidējam komersantam;
  • komersants nedrīkst atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam;
  • nedrīkst būt nodokļu parādi lielāki par 150 EUR.

 

Kā iestāties?

1) Sazinieties ar PPKK vadību (Armandu Lejas-Krūmiņu pa tālr. 67808968 vai e-pastu armands.lejas-krumins@lpuf.lv.), lai uzzinātu, kādas ir aktivitātes, kurās iespējams piedalīties un saņemt 85% finansiālu atbalstu attiecināmajiem izdevumiem.

2) Aizpildīt un parakstīt sekojošus pielikumus:

 

Kontakti

Ligita Turnere, Pārtikas produktu kvalitātes klastera attīstības vadītāja
Tālr. + 371 67808968
Mob.tālr. +371 29485677
Fakss: + 371 67808969
E-pasts: ligita.turnere@lpuf.lv

Armands Lejas-Krūmiņš, projektu vadītājs
Tālr. +371 67808968
E-pasts: armands.lejas-krumins@lpuf.lv

Adrese:
Republikas laukums 2, 510.kabinets
Rīga, LV - 1981