Latvijas pārtikas nozares uzņēmumu sadarbības veicināšanas un produkcijas eksportspējas paaugstināšanas klasteris.

Pārtikas produktu kvalitātes klastera mērķis ir attīstīt nozares savstarpēji nesaistītu komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju sadarbību, tādējādi veicinot nozaru un komersantu konkurētspēju, eksporta apjomu palielināšanu, kā arī inovācijas un jaunu produktu veidošanos.

Darbības virzieni:

  • Pārtikas produktu kvalitātes uzlabošana un augstas kvalitātes produktu patēriņa veicināšana.
  • Klastera un klastera dalībnieku atpazīstamības veicināšanas un mārketinga pasākumi.
  • Sadarbība ar izglītības un zinātnes institūcijām (t.sk. profesionālās un augstākās izglītības iestāžu absolventu izglītības kvalitātes jomā).
  • Piegādes ķēžu efektivitātes un konkurētspējas vietējā un eksporta tirgos paaugstināšana.

 

Kā iestāties?

Lai iestātos Pārtikas produktu kvalitātes klasterī, komersants nedrīkst atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam, nedrīkst būt nodokļu parādi lielāki par 100 Ls.

Par sīkāku iestāšanos kārtību un nepieciešamo dokumentāciju lūgums sazināties ar LPUF projektu vadītāju Armandu Lejas-Krūmiņu pa tālr. 67808968 vai e-pastu armands.lejas-krumins@lpuf.lv.

Kontakti

Ligita Turnere, Pārtikas produktu kvalitātes klastera attīstības vadītāja
Tālr. + 371 67808968
Mob.tālr. +371 29485677
Fakss: + 371 67808969
E-pasts: ligita.turnere@lpuf.lv

Armands Lejas-Krūmiņš, projektu vadītājs
Tālr. +371 67808968
E-pasts: armands.lejas-krumins@lpuf.lv

Adrese:
Republikas laukums 2, 510.kabinets
Rīga, LV - 1981