Kopīga dalība iepirkumos

Izpēte par kopīgu dalību lielajos iepirkumos

Tiks veikta izpēte, meklēta un apkopota informācija par lielo iepirkumu nosacījumiem (piemēram, ANO, NATO u.c.), prasībām un Klastera dalībieku iespējām tajos piedalīties. Ja izpētes pirmā etapa rezultāti norādīs uz iespējām arī Latvijas uzņēmumiem piedalīties, tiks izstrādāts konkrēts rīcības plāns, lai iepirkumā varētu startēt.

Papildu informācija: armands.lejas-krumins@lpuf.lv


 
Pārtikas piegāde NBS vajadzībām

2022. g. 4.janvārī Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs apstiprināja (protokols Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD – 03) KONKURSA DIALOGA Nolikumu iepirkumam “Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām” (identifikācijas Nr. VALIC 2021/135/EN-P-KD). Konkurss tika izsludināts un konkursā uzvarēja SIA «Zītari LZ».

Par jauno pārtikas produktu iepirkumu norisi tika diskutēts LPUF noorganizētajā tiešsaistes seminārā 2022. gada 15. decembrī. Līdz 2023. gada marta beigām sāks darboties pasūtītāja izstrādātā iepirkumu platforma, kurā tiks apkopoti iepirkumam piedāvātie produkti.  Lai varētu izvērtēt savus ražošanas apjomus un reālo iespēju piedalīties armijas apgādē ar pārtikas produktiem, uzņēmumi tiks informēti par produktu grupām un plānotajiem piegādes apjomiem gadā.

Tāpat ražotājiem izsūtīts Līguma projekts ar pielikumiem par produktu piegādi armijas vajadzībām. Ražotāji lūgti izskatīt un savus iebildumus/ierosinājumus sūtīt uz e-pastu ligita.turnere@lpuf.lv un Artūram Rācenim uz e-pastu zitari.kleistu@gmail.com. Gaidīsim jūsu priekšlikumus līdz 09.01.2023.g.