Kopīga dalība iepirkumos

Izpēte par kopīgu dalību lielajos iepirkumos

Tiks veikta izpēte, meklēta un apkopota informācija par lielo iepirkumu nosacījumiem (piemēram, ANO, NATO u.c.), prasībām un Klastera dalībieku iespējām tajos piedalīties. Ja izpētes pirmā etapa rezultāti norādīs uz iespējām arī Latvijas uzņēmumiem piedalīties, tiks izstrādāts konkrēts rīcības plāns, lai iepirkumā varētu startēt.

Papildu informācija: armands.lejas-krumins@lpuf.lv