Uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbība

Sadarbības vecināšana komersantu un pētniecības, izglītības un citu institūciju starpā, lai palielinātu eksporta apjomus

Lai pēc iespējas efektīvāk sniegtu atbalstu Klastera dalībniekiem eksporta veicināšanā, ir sagatavotas četras dažādas aktivitātes, lai Klastera dalībnieki varētu izmantot sev piemērotākās.

Ar šīm aktivitātēm paredzēts risināt būtisku problēmu - līdzekļu trūkumu mazo un vidējo uzņēmumu eksporta aktivitātēm. Visas šīs darbības tiks uzskaitītas kā de minimis atbalst Klastera dalībniekiem. 

Papildu informācija: armands.lejas-krumins@lpuf.lv