Kas ir Bordo karotīte?

„Bordo karotītes” idejas autors un virzītājs ir Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija. „Bordo karotīte” ietilpst Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, un to var iegūt produkti, kas atbilst paaugstinātas kvalitātes prasībām un kuru pilns ražošanas cikls notiek Latvijā. Patērētāji šos produktus var atpazīt pēc bordo krāsas karotītes ar norādi „Kvalitatīvs produkts”, kuras apakšmalā ir uzraksts „Ražots Latvijā”, tādējādi apliecinot, ka produkta pilns pārstrādes cikls noticis Latvijā.
 

Bordo karotīte - logotips
 

Mērķis ir veicināt kvalitatīvas vietējās izcelsmes pārtikas atpazīstamību eksporta tirgos, kā arī pieejamību vietējā tirgū un ar pārtikas kvalitātes shēmas palīdzību atbalstīt produktu ražotājus, kā arī veicināt vietējo preču un pakalpojumu īpatsvara palielināšanu publiskajos iepirkumos.

Ar Nolikumu varat iepazīties šeit.